Adverteren

Het is mogelijk om te adverteren op Filmdomein.nl. Heeft u interesse in deze manier van adverteren, dan zal uw advertentie geplaatst worden in het rechtermenu. De advertentie kan een maximaal formaat dragen van 466 x 350 pixels, waarbij u een gewenste link kunt aanleveren.

Voorbeeld:

Het is mogelijk om tot een overeenkomst te komen voor twee verschillende opties voor het tonen van uw advertentie:
optie 1: het tonen van uw advertentie per periode (minimaal een maand)
optie 2: het betalen van een vergoeding per ‘impression count’, oftewel het aantal keer dat de advertentie getoond wordt.

20 april, 2015